Maršrutai

Anykščiai – Rubikiai – Leliūnai – Burbiškis – Anykščiai

Žažumbrio ąžuolas. Šalia siaurojo geležinkelio augantis ąžuolas (aukštis – 24 m, kamieno apimtis – 537 cm) – gamtos paminklas. Prie ąžuolo vyksta teatralizuoti „plėšikų užpuolimai“.

Istorinio malūno liekanos ant Anykštos upės, šalia Žažumbrio ąžuolo.

Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Statyta 1932 m., po karo patalpos pritaikytos mokyklai. Bažnyčios susigrąžinti nepadėjo net burbiškiečių laiškai pačiam J. Stalinui. Dabartinė bažnyčia įrengta 1955 m.

Rubikiai. Pradėjo kurtis XX a. vid. Ilgą laiką buvo statybinių medžiagų kombinato, veikusio Rubikiuose iki 1993 m., darbininkų gyvenvietė.

Rubikių ežeras. Didžiausias Anykščių rajono ežeras, jį puošia net 16 salų. Legenda pasakoja, jog anksčiau šioje vietoje buvęs miestas, Velykų rytą netikėtai užlietas vandens.

Piliakalnio piliakalnis. Datuojamas I tūkst. pr. Kr.

Leliūnai. Minimi nuo XVII a. pr. legenda pasakoja, kad miestelio pavadinimas kilęs nuo žodžio „liūnas“, kuriame nuskendo prancūziškai kalbėjusi dvaro ponia – iš čia atsiradęs tas „le“.

Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia. Pirmoji bažnyčia miestelyje statyta 1698 m. 1931 m. į bokštą trenkė žaibas, nukrito ir suskilo trys varpai.

Anykščiai – Alanta – Kurkliai – Anykščiai

Rašytojo J. Biliūno kapas ir paminklas (arch. V. Gabriūnas, 1958 m.) Liudiškių kalvoje. Anykštėnų siejamas su J. Biliūno alegoriniu apsakymu „Laimės žiburys“.

Liudiškių piliakalnis. Manoma, kad čia esančiame kalvų masyve III–V a. stovėjo medinė gynybinė pilis.

Biržinės kelias. Garsus vingiais ir kalvelėmis. Pasakojama, jog jaunas inžinierius, tiesęs kelią į Molėtus, įsimylėjo merginą iš Burbiškio dvaro ir kelią šitaip susuko, kad galėtų ilgiau čia pasilikti.

Storių kalvos. Trys aukščiausios Anykščių krašto kalvos Eglėkalnis, Liepkalnis ir Ožiakalnis.

Skiemonys. Miestelis įkurtas XVII a. Jo pavadinimas kildinamas iš žodžio „skemas“, reiškiančio miško kirtimą.

Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Pastatyta 1884 m., jos istorija siejama su apreiš-kimu buvusiame bažnyčios lauke 1962 m.

Alanta. Vietovė žinoma nuo XIII a. pro ją žygiavo švedų kariuomenė, Napoleono pulkai, Raudonosios armijos divizijos. Alantos pašonėje yra įspūdingas Verpeto kalnas, prie kurio buvo kuriamas filmas „Tadas Blinda“.

Mokytojo Mykolo Šeduikio sodyba-muziejus.

Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. Statyta XX a. pr., neoromaninio stiliaus. 1656 m. per marą bažnyčia neteko visų savo kunigų, vėliau išsibarstė ir bažnytiniai reikmenys didysis altorius išvežtas į Kavarską, stogo čerpes Kristupas Radvila panaudojo Biržų rotušei.

Alantos dvaro rūmų ansamblis. Tai XIX a.vid. statyti akmeniniai rūmai su keletu